Powołanie Jury powiatowych eliminacji OTWP "Młodzież zapobiega pożarom"

2017-03-18 13:55
Prezes ZOP ZOSP RP w Cieszynie w porozumieniu z Komendantem Powiatowym PSP w Cieszynie, powołał skład jury na eliminacje powiatowe OTWP:

 

kpt. Marek Szalbot – przewodniczący,

dh Krzysztof Czakon – wiceprzewodniczący,

dh Jan Szczuka – sekretarz

kpt. Aleksander Szarzec – członek

dh Marek Omozik - członek

Tegoroczne eliminacje powiatowe turnieju odbędą się w dniu 25.03.2017 r. w siedzibie OSP Dębowiec.