Kampania Walnych Zebrań OSP

2018

 

 

 

Pamiętajmy!!!

Kampanię walnych zebrań sprawozdawczych w 2018 roku kończymy 17 marca!.

Po zakończeniu walnych zebrań należy uzupełnić dane w „Systemie OSP” w terminie do 7 dni po odbyciu ostatniego walnego zebrania w gminie !