Apel o 1% podatku na rzecz Związku OSP RP

     Początek nowego roku to czas rozliczania podatków za ubiegły rok. Jak co roku jest to okazja dla nas wszystkich do wsparcia Związku OSP RP poprzez odpis 1% podatku dochodowego w rocznych zeznaniach podatkowych. Środki uzyskane z 1% za pośrednictwem Związku OSP RP wspomogą finansowo nasze jednostki głównie Ochotnicze Straże Pożarne. Musimy, więc przekonać podatników, że każda złotówka ma znaczenie.

Informujemy:

1% to jedna setna części podatku dochodowego od osób fizycznych, którą podatnik może przekazać wskazanej przez siebie jednostce.

  • 1% jest wskazaniem dla Urzędu Skarbowego, który 1% naszego podatku przekaże Związkowi OSP RP a 99% podatku przekaże do budżetu państwa to znaczy, że
  • 1% podatku, który i tak płacimy, przekazany będzie do Związku OSP RP zamiast do budżetu.
  • 1% nie zwiększy naszych zobowiązań wobec budżetu jak również nie zmniejszy kwoty ewentualnego zwrotu podatku.
  • Jeśli nie wskażemy swojej jednostki, to nasz 1% trafi do budżetu.
  • Jeśli sami nie wskażemy, komu przekazać 1% podatku, nikt nie zrobi tego za nas.

Jak wypełnić PIT ?

np: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

Wypełniając np. PIT 37 należy:

1. w pozycji 124 wpisać: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

2. w pozycji 125 (nr KRS) wpisać: 0000116212

3. w pozycji 126 wpisać: wyliczoną kwotę 1% podatku (kwota z poz. 126 nie może przekroczyć 1% kwoty z poz. 120 po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół)

4. w pozycji 127 wpisać: nazwę i adres ochotniczej straży pożarnej wraz z kodem pocztowym, której pragniemy przekazać wskazaną w poz. 126 kwotę.

5. w pozycji 129  najlepiej zaznaczyć krzyżykiem  kwadrat „wyrażam zgodę”

 

     Związek OSP RP pozyskane środki zgodnie z regulaminem „1% podatku na rzecz Związku OSP RP” przekaże Ochotniczym Strażom Pożarnym i innym jednostkom na cele statutowe zgodnie ze wskazanym przez podatnika celem szczegółowym za pośrednictwem swoich Oddziałów  Wojewódzkich ZOSP RP.