Posiedzenie ZOW ZOSP RP

2013-12-10 09:28

        9 grudnia br. odbyło się w Starokrzepicach (powiat kłobucki) posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. śląskiego. W programie znalazły się takie sprawy jak: informacja o sytuacji finansowej OW ZOSP RP, podsumowanie działalności Zarządu i Prezydium Zarządu OW ZOSP RP w 2013 roku, zatwierdzenie harmonogramu imprez i planu pracy na 2014 rok. Zwieńczeniem posiedzenia było spotkanie świąteczno-wigilijne.

        Nasz powiat reprezentowali członkowie Prezydium Zarządu OW ZOSP RP woj. śląskiego: dh Rafał Glajcar i dh Damian Legierski oraz członek Sądu Honorowego OW ZOSP RP woj. śląskiego, dh Tadeusz Krysta.