Posiedzenie Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie

2015-08-20 08:42

               19 sierpnia br. w strażnicy OSP Cieszyn Bobrek odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie.

W posiedzeniu uczestniczyło 18 członków Zarządu Oddziału Powiatowego, Przewodniczący Komisji rewizyjnej oddziału Powiatowego oraz członkowie Zarządu Oddziału Miejskiego ZOSP RP w Cieszynie i OSP Cieszyn Bobrek.

Tematem posiedzenia było m.innymi:

- informacja na temat działalności OM ZOSP RP w Cieszynie, którą przedstawił Wice Prezeez Zarządu druh Piotr TOMICA

- podsumowania II Turnieju w Piłkę Nożną o "Puchar Prezesa ZOSP RP w Cieszynie" dokonał prezs druh Rafał GLAJCAR dziękując wszystkim za udział w

  turnieju a gospodarzom, którymi byłi OG ZOSP RP w Hażlachu i LKS "VIKTORIA" Hażlach za sprawne jego przeprowadzenie

- przedstawiono i omówiono przygotowania do Drużynowch Zawodów  Wędkarskich o "Puchar Prezesa ZOSP RP w Cieszynie", które przeprowadzone

  zostaną w dniu 22 sierpnia br na akwenie Towarzystwa Wędkarskiego "TON" w Goleszowie 

- przygotowania do Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych grup AiC , którę odbędą się na boisku sportowym w Wiśle w dniu 26 września br omówił

  Wice Prezes OP ZOSP RP w Cieszynie druh bryg. Damian LEGIERSKI

- Omówiona została realizacja postanowień "Ceremoniału Ochotniczych Straży Pożarnych i Regulaminu Odznaczeń, Odznak i Wyróżnień" przez jednostki

  OSP powiatu cieszyńskiego podczas organizowanych jubileuszy lub innych uroczystości

- pismo Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach w sprawie organizowanych szkoleń dla Prezesów i Przewodniczących Komisji Rewizyjnych

  Oddziałów Miejskich, Miejsko-Gminnych i Gminnych przedstawił sekretarz oddziału powiatowego

       Na zakończenie Prezes podziękował wszystkim za przybycie i udział w posiedzeniu