Nowy Komendant Powiatowy PSP w Cieszynie

2017-04-10 18:06

W dniu dzisiejszym, decyzją Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, bryg. mgr inż. Damian Legierski powołany został na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie.

Bryg. Damian Legierski jest absolwentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Ukończył także studia podyplomowe w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi "Akademii Przywództwa". Pracę w Komendzie Rejonowej PSP w Cieszynie rozpoczął w 1998 r. na stanowisku starszego inspektora w sekcji ds. planowania operacyjnego. W latach 2006-2017 był Dowódcą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Ustroniu. Od 10 lutego br. pełnił obowiązki Komendanta Powiatowego PSP w Cieszynie.

Nowy Komendant jest cenionym działaczem ruchu ochotniczych straży pożarnych. Jego macierzystą jednostką jest OSP Koniaków Centrum. Wśród wielu funkcji, które pełnił, należy wymienić m.in.:

Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie (w latach 2006-2016),

Komendant Gminny ZOSP RP w Istebnej,

Komendant Miejski ZOSP RP w Ustroniu,

Prezes OSP Cieszyn Bobrek.

Obecnie bryg. Damian Legierski jest członkiem Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. śląskiego.

Panu Komendantowi gratulujemy i życzymy samych sukcesów. Jednocześnie mamy nadzieję, że współpraca między PSP i ZOSP RP w powiecie cieszyńskim będzie owocna i przynosić będzie korzyści obydwu stronom.