klub kawalerów ZZZOSP RP

Przewodniczący                - dh Władysław KAJSTURA

Wiceprzewodniczący        - dh Czesław DROPCZYŃSKI

Sekretarz                         - dh Jan SZCZUKA

Członek                           - dh Bolesław HARATYK

Członek                           - dh Jerzy OMOZIK