ds. ceremoniału i regulaminów

Przewodniczący                - dh Stanisław LEGIERSKI

Wiceprzewodniczący        - dh Marek SZALBOT

Sekretarz                         - dh Rafał ZIELIŃSKI

Członek                            - dh Jerzy DUDA

Członek                            - dh Ryszard GŁÓWCZAK

Członek                            - dh Szymon NIZIO

Członek                            - dh Ireneusz NOWAK

Członek                            - dh Stanisław PARCHAŃSKI

Członek                            - dh Stanisław PAWŁOWSKI

Członek                            - dh Grzegorz SROCZYK

Członek                            - dh Szczepan ZOWADA

Członek                            - dh Adrian ZYGMAŃSKI

Członek                            - dh Jan ŻARSKI