Miejsko- Gminne - 2 oddziały

  • ZOMG ZOSP RP w Skoczowie  - 43-430 Skoczów ul. Towarowa 20/5

Prezes - dh Jan Gawłowski

K-dt MG ZOSP - dh Roman Kohut

  • ZOMG ZOSP RP w Strumieniu  - 43-426 Strumień ul. Ludowa 1

Prezes - dh Marek Omozik

K-dt MG ZOSP - dh Ireneusz Nowak