Miejskie - 3 oddziały

  • ZOM ZOSP RP w Cieszynie  - 43-400 Cieszyn ul. Kościuszki 3

Prezes - dh Czesław Dropczyński

K-dt Miejski ZOSP - dh Grzegorz Sroczyk

  • ZOM ZOSP RP w Ustroniu  - 43-450 Ustroń ul. Rynek 1

Prezes - dh Ireneusz Szarzec

K-dt Miejski ZOSP - dh Marek Szalbot

  • ZOM ZOSP RP w Wiśle  - 43-460 Wisła ul. Plac B. Hoffa 3

Prezes - dh Tomasz Bujok

K-dt Miejski ZOSP - dh Jan Pilch