Uchwała ZOP ZOSP RP

 
 

U C H W A Ł A

Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie

nr 29/14/2013

z dnia 21 grudnia 2013 roku

 

w sprawie: ustanowienia „Roku Klemensa Matusiaka”

 

Na podstawie § 53 pkt. 9 Statutu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Cieszynie postanawia:

 

§ 1

Doceniając działalność Klemensa Matusiaka na rzecz rozwoju ochotniczego ruchu pożarniczego na terenie Śląska Cieszyńskiego postanawia się uczcić pamięć tego wybitnego działacza społecznego poprzez ustanowienie „Roku Klemensa Matusiaka”.

 

§ 2

„Rok Klemensa Matusiaka” rozpocznie się 1 stycznia 2014 roku i trwać będzie do 31 grudnia 2014 roku.

 

§ 3

Ustanawiając „Rok Klemensa Matusiaka”, Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie zobowiązuje się do podjęcia wysiłków na rzecz popularyzacji wiedzy o tym działaczu wśród członków ochotniczych straży pożarnych, dzieci i młodzieży oraz pozostałych mieszkańców Powiatu Cieszyńskiego.

 

§ 4

Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP postanawia zorganizować w Cieszynie uroczyste obchody Dnia Strażaka w dniu 17 maja 2014 roku. Połączone one będą z jubileuszem 100. rocznicy powołania Krajowego Związku Straży Pożarnych na Śląsku Cieszyńskim, wręczeniem po raz pierwszy „Medalu im. Klemensa Matusiaka za zasługi dla pożarnictwa Śląska Cieszyńskiego”, a także wydaniem broszury prezentującej dorobek działalności społecznej Klemensa Matusiaka.

 

§ 5

Zobowiązać ochotnicze straże pożarne, oddziały gminne (równorzędne) ZOSP RP oraz działaczy Związku OSP RP z terenu Powiatu Cieszyńskiego do upowszechniania sylwetki Klemensa Matusiaka w ramach imprez propagujących ochronę przeciwpożarową realizowanych w 2014 roku.

 

§ 6

Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie będzie wspierać inicjatywy oddziałów gminnych (równorzędnych) ZOSP RP oraz ochotniczych straży pożarnych, działających na terenie Powiatu Cieszyńskiego, zmierzające do popularyzacji wiedzy o Klemensie Matusiaku.  

 

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.