Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie

2014-12-25 11:32

    19 grudnia br. w strażnicy OSP Wisła Centrum odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie. W jego trakcie m.in.:

- prezes ZOM ZOSP RP w Wiśle, dh Jan Poloczek i komendant gminny ZOSP RP w Wiśle, dh Jan Pilch przedstawili informację nt. funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w mieście,

- prezes ZOP ZOSP RP w Cieszynie, dh Rafał Glajcar przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu i Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w 2014 roku,

- przyjęto plan pracy Zarządu i Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP na 2015 rok.

    Posiedzenie było okazją do podziękowań ustępującemu Staroście Cieszyńskiemu, Jerzemu Nogowczykowi, a także samorządowcom, którzy po wyborach z listopada br. zakończyli sprawowanie funkcji wójtów i burmistrzów w gminach leżących w obrębie powiatu cieszyńskiego (dh. Danuta Rabin z Istebnej, dh. Iwona Szarek z Brennej, Janina Żagan ze Skoczowa, dh Karol Folwarczny z Hażlacha, dh Jan Poloczek z Wisły). Zwrcając się do nich, dh R. Glajcar podkreślił, że środowisko strażaków-ochotników bardzo ceni sobie współpracę z samorządami gminnymi i samorządem powiatowym. Jednocześnie wyraził wdzięczność za pomoc, której ustępujący starosta, a także wójtowie i burmistrzowie udzielali OSP i Związkowi OSP.

    W posiedzeniu wzięli udział także: Jan Kawulok, radny Sejmiku Województwa Śląskiego i dyrektor Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego, burmistrrz Wisły, Tomasz Bujok, a także członkowie OSP Wisła Centrum.

    Na zakończenie składano życzenia świąteczno-noworoczne. O odpowiednią oprawę całego spotkania zadbli druhowie z Wisły, za co Zarząd OP ZOSP RP w Cieszynie serdecznie dziękuje.