Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie

2014-09-23 16:02

                     W dniu 19 września br w Ochotniczej Straży Pożarnej Kończyce Wielkie odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie. W posiedzeniu uczestniczyło 20 członków Zarządu oraz 2 członków Komisji Rewizyjnej . W posiedzeniu uczestniczył również Starosta Cieszyński Jerzy Nogowczyk.

Porządek posiedzenia przedstawiał się następująco:

  • Zmiany w składzie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie
  • Informacja nt. działalności Oddziału Gminnego ZOSP RP w Hażlachu
  • Podsumowanie Obchodów Dnia Strażaka i uroczystości jubileuszowych w OSP
  • Powiatowe Zawody MDP
  • V Turniej w piłce siatkowej jednostek OSP o Puchar Prezesa ZOP ZOSP RP w Cieszynie
  • Sprawy bieżące

                     Do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie wpłynęły dwa pisma (od Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Goleszowie oraz Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Skoczowie) informujące o zmianach przedstawicieli w Zarządzie Oddziału Powiatowego. W miejsce druha Arkadiusza Wapienika z ZOG ZOSP RP w Goleszowie do pracy w Zarządzie Oddziału Powiatowego delegowany został druh Marian Machalica, natomiast w miejsce druhów Ludwika Lebiody i Piotra Żertki z ZOM-G ZOSP w Skoczowie  do pracy w Zarządzie Oddziału Powiatowego delegowani zostali odpowiednio druhowie Jan Gawłowski i Szymon Gruszczyk.

                      Obszerną informację nt. działalności Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Hażlachu przedstawił jego Prezes druh Krzysztof Czakon.

                      Prezes dh Rafał Glajcar podziękował wszystkim zaangażowanym w przygotowanie Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka. W ich organizację, oprócz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. śląskiego, Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie, Zarządu Oddziału Miejskiego ZOSP RP w Cieszynie, włączył się również Burmistrz Miasta Cieszyna Mieczysław Szczurek oraz większość OSP powiatu cieszyńskiego.  Do podziękowań przyłączył się również Starosta Cieszyński Jerzy Nogowczyk.

                     Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych odbędą się w dniu 27 września br. o godz. 9oo na boisku RKS "Cukrownik" w Chybiu, przy ul. Sportowej 18 .

                     Przedyskutowane zostały zasady udziału członków OSP w zabezpieczaniu niektórych imprez komercyjnych organizowanych przez inne podmioty (rajdy samochodowe, rajdy rowerowe, wyścigi kolarskie itp.).

                     Prezes dh Rafał Glajcar poinformował zebranych o obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej strażaków ochotników z woj. zachodniopomorskiego dot. zmiany ustawy o ochronie przeciwpożarowej (więcej informacji u członków Prezydium ZOP ZOSP RP w Cieszynie).