Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie

2013-12-22 13:25
 

          W dniu 21 grudnia br. w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu Centrum odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie. W zebraniu uczestniczyło 19 członków zarządu, 4 członków Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni goście:

 • dh Czesław Gluza, Poseł na Sejm RP VII kadencji, Wiceprezes ZOP ZOSP RP w Cieszynie,
 • Jerzy Nogowczyk, Starosta Cieszyński, członek ZOP ZOSP RP w Cieszynie,
 • dh Ireneusz Szarzec, Burmistrz Miasta Ustroń, Prezes ZOM ZOSP RP w Ustroniu,
 • dh Tadeusz Krysta, członek Sądu Honorowego OW ZOSP RP woj. śląskiego.

          Porządek posiedzenia obejmował następujące zagadnienia:

 1. Informacja nt. działalności OM ZOSP RP w Ustroniu
 2. Przyjęcie dokumentacji związanej z ustanowienim "Medalu im. Klemensa Matusiaka za zasługi dla pożarnictwa Śląska Cieszyńskiego"
 3. Ustanowienie roku 2014 "Rokiem Klemensa Matusiaka"
 4. Sprawozdawczość finansowa
 5. Podsumowanie roku 2013 i plan pacy ZOP ZOSP RP w Cieszynie na 2014 rok
 6. Sprawy bieżące

          W trakcie posiedzenia wysłuchano informacji przedstawionej przez Prezesa ZOM ZOSP RP w Ustroniu, druha Ireneusza Szarca nt. działalności Zarządu Oddziału Miejskiego oraz  działających w mieście ochotniczych straży pożarnych.

          W dalszej części posiedzenia przyjęto "Regulamin Medalu im. Klemensa Matusiaka za zasługi dla pożarnictwa Śląska Cieszyńskiego" oraz podjęto decyzję o ustanowieniu na terenie powiatu cieszyńkiego roku 2014 "Rokiem Klemensa Matusiaka".

          Informację dotyczącą sposobu sporządzenia srawozdań finansowych Oddziałów Gminnych i Miejskich Związku OSP RP za 2013 rok omówiła druhna Iwona Szarek - skarbnik Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie.

          Podsumowania pracy Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie w kończącym się 2013 roku dokonał Prezes, dh Rafał Glajcar. Następnie odbyła się dyskusja oraz przyjęto plan pracy Zarządu i Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP na 2014 rok.

          Na posiedzeniu podjęte zostały uchwały w sprawie:

 • przyjęcia dokumentacji związanej z ustanowieniem "Medalu im. Klemensa Matusiaka za zasługi dla pożarnictwa Śląska Cieszyńskiego",
 • ustanowienia "Roku Klemensa Matusiaka",
 • przyjęcia planu pracy Zarządu i Prezydium Zarządu OP ZOSP RP w Cieszynie na 2014 r.

        Po zakończeniu zebrania jego uczestnicy wzięli udział w uroczystym poświęceniu przez księży z  ustrońskich parafii (ewangelickiej i katolickiej), pozyskanego przez OSP Ustroń Centrum nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu Mercedesa ATEGO.

          Na zakończenie odbyło się spotkanie świąteczno-noworoczne, w trakcie którego sładano życzenia świąteczne i noworoczne.