Posiedzenie Prezydium ZOP ZOSP RP w Cieszynie

2015-01-13 20:26

     9 stycznia br. odbyło się posiedzenie Prezydium ZOP ZOSP RP w Cieszynie. Wzięło w nim udział 12 członków Prezydium (nieobecni: 3), przewodniczący Komisji Rewizyjnej OP ZOSP RP w Cieszynie druh Władysław Kajstura oraz członek Wojewódzkiego Sądu Honorowego ZOSP RP druh Tadeusz Krysta.

Posiedzeniu przewodniczył Prezes ZOP ZOSP RP w Cieszynie druh Rafał Glajcar, a porządek obejmował następujące zagadnienia:

 • zaopiniowanie wniosków o przyznanie dotacji sporządzonych przez OSP
 • zaopiniowanie wniosków o nadanie Złotego Znaku Związku OSP RP, Medalu Honorowego im. B. Chomicza oraz medali "Za Zasługi dla Pożarnictwa"
 • nadanie Odznaki "Strażak Wzorowy"
 • nadanie "Medalu im. Klemensa Matusiaka"
 • kampania sprawozdawcza w OSP
 • organizacja gminnych i powiatowych eliminacji OTWP
 • sprawy bieżące

    Prezydium postanowiło:

 • zaopiniować pozytywnie 3 wnioski o dofinansowanie zakupu samochodów, 1 wniosek zaopiniowac negatywnie;
 • zaopiniować pozytywnie 8 wniosków o dofinansowanie remontów strażnic, a 2 wnioski zaopiniować negatywnie;
 • zaopiniować pozytywnie 35 wniosków o dofinansowanie zakupów sprzętu i umundurowania, a 1 wniosek zaopiniować negatywnie;
 • zaopiniować pozytywnie 4 wnioski o nadanie Złotego Znaku Związku OSP RP, a 2 wnioski zaopiniować negatywnie;
 • zaopiniować pozytywnie 4 wnioski o nadanie Medalu Honorowego im. Bolesława Chomicza, a 1 wniosek zaopiniować negatywnie;
 • zaopiniować pozytywnie 4 wnioski o nadanie Złotego Medalu "Za Zasługi dla Pożarnictwa po raz drugi", a 1 wniosek zaopiniować negatywnie;
 • zaopiniować pozytywnie 20 wniosków o nadanie Złotego Medalu "Za Zasługi dla Pożarnictwa", a 6 wniosków zaopiniować negatywnie;
 • zaopiniować pozytywnie 16 wniosków o nadanie Srebrnego Medalu "Za Zasługi dla Pożarnictwa", a 6 wniosków zaopiniować negatywnie;
 • zaopiniować pozytywnie 28 wniosków o nadanie Brązowego Medalu "Za Zasługi dla Pożarnictwa", a 2 wnioski zaopiniować negatywnie;
 • nadać Odznakę "Strażak Wzorowy"  45 członkom OSP, a 23 wnioski zaopiniować negatywnie;
 • nadać "Medal im. Klemensa Matusiaka" 5 osobom, a 4 wnioski zaopiniowac negatywnie;
 • do 31 marca br. oddziały gminne ZOSP RP mają obowiązek zaktualizowania danych w "Systemie OSP"' w oparciu o dokumnetację z przebiegu walnych zebrań w OSP; 
 • zobowiązać oddziały gminne (równorzędne) ZOSP RP do przekazania Sekretarzowi ZOP ZOSP RP w Cieszynie, do 31 stycznia br. informacji o terminie i miejscu przeprowadzenia eliminacji gminnych OTWP; zbiorcza informacja zostanie następnie zamieszczona na stronie internetowej OP ZOSP RP w Cieszynie; 
 • wyznaczyć ostateczną datę dostarczenia do OP ZOSP RP w Cieszynie dokumentacji z przebiegu eliminacji gminnych OTWP'2015 na dzień 16.03.;
 • upoważnić Prezesa ZOP ZOSP RP w Cieszynie do wyznaczenia składu osobowego jury na eliminacje powiatowe OTWP'2015;
 • termin eliminacji powiatowych OTWP'2015 zostanie podany do końca stycznia, po dokonaniu niezbędnych ustaleń z gospodarzami obiektu;

     Po zrealizowaniu porządku obrad, Prezes ZOP ZOSP RP w Cieszynie zakończył posiedzenie.