Posiedzenie Prezydium ZOP ZOSP RP w Cieszynie

2014-11-23 20:23

          W dniu 21 listopada br. w budynku JRG PSP w Ustroniu odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie. Wzięło w nim udział 10 członków Prezydium (nieobecni: 5), a także przewodniczący Komisji Rewizyjnej OP ZOSP RP w Cieszynie, druh Władysław Kajstura oraz druh Stanisław Pawłowski, Komendant Gminny ZOSP RP w Zebrzydowicach.

          Posiedzeniu przewodniczył Prezes ZOP ZOSP RP w Cieszynie druh Rafał Glajcar, a porządek obejmował następujące zagadnienia:

- podsumowanie Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych MDP,

- wstępną informację nt. złożonych wniosków o nadanie medali i odznaczeń,

- V Turniej w piłkę siatkową o Puchar Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie,

- sprawy bieżące.

           Podsumowując organizację i przebieg zawodów MDP, Prezes ZOP ZOSP RP w Cieszynie podziękował instytucjom i osobom zaangażowanym w przygotowanie imprezy. Zwrócił także uwagę na udział członków OSP w pracach Komisji Sędziowskiej, którą kierował funkcjonariusz PSP.

           Prezes podkreślił, że w porównaniu do zawodów z roku 2012 odnotowano wzrost liczby uczestniczących w nich dużyn. Jest to efekt powstania MDP w gminach Brenna i Hażlach. Niestety, w zawodach nie były reprezentowane gminy Dębowiec i Zebrzydowice, co - zdaniem prezesa - w znacznej mierze jest konsekwencją niewystarczających nacisków i wsparcia ochotniczych straży pożarnych przez tamtejsze zarządy oddziałów gminnych ZOSP RP.

           Wstępną infomację dotyczącą złożonych do Oddziału Powiatowego ZOSP RP wniosków o nadanie medali i odznaczeń przedstawił sekretarz, druh Jan Szczuka.

           W związku z przygotowaniami do Turnieju w piłkę siatkową o Puchar Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynieu Prezydium ZOP ZOSP RP powołało Komitet Orrganizacyjny w składzie: Damian Legierski - przewodniczący, Stanisław Legierski - komendant turnieju, Jan Szczuka - sekretarz, Iwona Szarek - skarbnik, członkowie: Michał Budniok, Karol Ciemała, Michał Czyż i Grzegorz Górniok. Druh Damian Legierski przedstawił informacje nt. przebiegu prac organizacyjnych.

           Przepowadzono losowanie, w wyniku którego składy poszczególnych grup turnieju przedstawiają się następująco:

grupa A: Komenda Powiatowa PSP, OG ZOSP RP Goleszów, OG ZOSP RP Chybie, OM ZOSP RP Wisła, OG ZOSP RP Zebrzydowice;

grupa B: OG ZOSP RP Dębowiec, OG ZOSP RP Istebna, OM-G ZOSP RP Skoczów, OG ZOSP RP Brenna;

grupa C: OM ZOSP RP Cieszyn, OG ZOSP RP Hażlach, OM-G ZOSP RP Strumień, OM ZOSP RP Ustroń.

           Podjęto uchwałę, że zwycięzcy powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych w 2015 roku otrzymają talony o wartości 1000 zł (1. miejsce), 600 zł (2. miejsce), 400 zł (3. miejsce), które będzie można zrealizować w sklepie OW ZOSP RP w Bielsku-Białej. Prezydium wyszło z założenia, że w ten sposób środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup sprzętu i/lub umundurowania strażackiego.

           Po zrealizowaniu porządku obrad, Prezes ZOP ZOSP RP w Cieszynie zakończył posiedzenie.