Posiedzenie Prezydium ZOP ZOSP RP w Cieszynie

2013-10-12 09:44

        W dniu 11 października br. w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaczycach odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie. W zebraniu uczestniczyło 13 członków prezydium, przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni goście.

Porządek posiedzenia obejmował następujące zagadnienia:

1.  Informacja nt. działalności OG ZOSP RP w Zebrzydowicach

2.  Podsumowanie Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych OSP grup A i C

3.  Przyjęcie Projektu Regulaminu nadawania Medalu im. K. Matusiaka

4.  Seminarium dla opiekunów MDP

5.  Strona internetowa OP ZOSP RP w Cieszynie

6.  Sprawy bieżące

        W trakcie posiedzenia wysłuchano informacji przedstawionej przez Prezesa ZOG ZOSP RP w Zebrzydowicach nt. działalności Zarządu Oddziału oraz  jednostek OSP w gminie, omówiono i oceniono przygotowanie i przebieg powiatowych zawodów sportowo-pożarniczch, dokonano oceny nowo opracowanego Regulaminu Musztry oraz przedstawiono wnioski odnośnie jego udoskonalenia, oceniono pracę Komisji Sędziowskich obsługujących zawody.

        Na posiedzeniu podjęta została uchwała ws. przyjęcia projektu "Regulaminu nadawania Medalu im. Klemensa Matusiaka ....". Jego ostateczne zatwierdzenie nastąpi na jesiennym posiedzeniu Zarządu  Oddziału Powiatowego. Uczestnicy posiedzenia zaznajomili się również z terminem i miejscem przeprowadzenia organizowanego przez OP ZOSP RP w Cieszynie "Seminarium dla opiekunów MDP" (więcej informacji nt. seminarium w zakładce "Ogłoszenia").