Posiedzenie Prezydium ZOP ZOSP RP w Cieszynie

2014-01-20 11:42

        W dniu 10 stycznia br. odbyło się posiedzenie Prezydium ZOP ZOSP RP w Cieszynie. Wzięło w nim udział 13 członków Prezydium (nieobecni: 2) oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej OP ZOSP RP w Cieszynie druh Władysław Kajstura.

Posiedzeniu przewodniczył Prezes ZOP ZOSP RP w Cieszynie druh Rafał Glajcar, a porządek obejmował następujące zagadnienia:

 • Zaopiniowanie wniosku o nadanie sztandaru ochotniczej straży pożarnej
 • zaopiniowanie wniosków o przyznanie dotacji sporządzonych przez OSP
 • Zaopiniowanie wniosków o nadanie Złotego Znaku Związku OSP RP, Medalu Honorowego im. B. Chomicza oraz medali „Za Zasługi dla Pożarnictwa”
 • Nadanie Odznaki „Strażak Wzorowy”
 • Kampania sprawozdawcza w OSP
 • Organizacja gminnych i powiatowych eliminacji OTWP
 • Powiatowe Obchody Dnia Strażaka 2014
 • Sprawy bieżące

    Prezydium postanowiło:

 • zaopiniować pozytywnie wniosek o nadanie sztandaru dla ochotniczej straży pożarnej;
 • zaopiniować pozytywnie 4 wnioski o dofinansowanie zakupu samochodów;
 • zaopiniować pozytywnie 4 wnioski o dofinansowanie remontów strażnic, a 5 wniosków zaopiniować negatywnie;
 • zaopiniować pozytywnie 29. wniosków o dofinansowanie zakupów sprzętu i umundurowania, a 9 wniosków zaopiniować negatywnie;
 • zaopiniować pozytywnie 5 wniosków o nadanie Złotego Znaku Związku OSP RP, a 3 wnioski zaopiniować negatywnie;
 • zaopiniować pozytywnie 5 wniosków o nadanie Medalu Honorowego im. Bolesława Chomicza, a 3 wnioski zaopiniować negatywnie;
 • zaopiniować pozytywnie 39 wniosków o nadanie Złotego Medalu „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, a 8 wniosków zaopiniować negatywnie;
 • zaopiniować pozytywnie 43 wnioski o nadanie Srebrnego Medalu „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, a 13 wniosków zaopiniować negatywnie;
 • zaopiniować pozytywnie 62 wnioski o nadanie Brązowego Medalu „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, a 13 wniosków zaopiniować negatywnie;
 • nadać Odznakę „Strażak Wzorowy”  61 członom OSP, a 27 wniosków zaopiniować negatywnie;
 • wyznaczyć ostateczną datę dostarczenia do OP ZOSP RP w Cieszynie dokumentacji z przebiegu eliminacji gminnych OTWP’2014 na dzień 17.03.;
 • upoważnić Prezesa ZOP ZOSP RP w Cieszynie do wyznaczenia składu osobowego jury na eliminacje powiatowe OTWP’2014;
 • włączyć zadania praktyczne jako element rywalizacji w fazie finałowej eliminacji powiatowych OTWP’2014;
 • w eliminacjach powiatowych OTWP od 2014 roku o ostatecznej kolejności miejsc decydować będzie łączny wynik z części pisemnej i części ustnej
 • termin eliminacji powiatowych OTWP’2014 zostanie podany do końca stycznia, po dokonaniu niezbędnych ustaleń z gospodarzami obiektu; pod uwagę brane są następujące terminy: sobota (22.03 lub 29.03) bądź niedziela (23.03 lub 30.03); eliminacje powiatowe OTWP’2014 odbędą się w jednej z OSP na terenie Gminy Goleszów;
 • Powiatowe Obchody Dnia Strażaka odbędą się 17 maja br. w Cieszynie; będą w nich mogli wziąć udział członkowie OSP działających na terenie powiatu cieszyńskiego; udział w tym święcie będzie bezpłatny, jednakże Prezydium ZOP ZOSP RP w Cieszynie zwraca się prośbą do oddziałów gminnych (równorzędnych) ZOSP RP, ochotniczych straży pożarnych oraz członków OSP o dobrowolne wpłaty na organizację tej imprezy; zbiórkę środków przeprowadzą oddziały gminne (równorzędne) ZOSP RP, które następnie przekażą je Skarbnikowi ZOP ZOSP RP w Cieszynie;
 • w niedługim czasie na stronie https://opzosprpcieszyn.webnode.com/ pojawi się zakładka poświęcona obchodom Dnia Strażaka w powiecie cieszyńskim w 2014 roku;
 • w związku z coraz częstszymi sygnałami docierającymi do władz powiatowych ZOSP RP w Cieszynie na najbliższym posiedzeniu Prezydium ZOP zajmie się problematyką szkoleń w OSP oraz szeroko pojętymi kwestiami operacyjnymi; do 10 lutego na adres e-mail zopzosprpcieszyn@wp.pl oddziały gminne (równorzędne) ZOSP RP mogą przekazywać swoje wnioski, uwagi i sugestie w przedmiotowej sprawie.

                               Po zrealizowaniu porządku obrad, Prezes ZOP ZOSP RP w Cieszynie zakończył posiedzenie.