IV Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. śląskiego

2017-06-05 23:43

W dniu 4 czerwca br. w Miasteczku Śląskim odbył się IV Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. śląskiego. Wzięli w nim udział także reprezentanci powiatu cieszyńskiego:

Rafał Glajcar – prezes ZOP ZOSP RP w Cieszynie,

bryg. Damian Legierski – Komendant Powiatowy PSP w Cieszynie,

Krzysztof Czakon – wiceprezes ZOP ZOSP RP w Cieszynie,

Marek Omozik – wiceprezes ZOP ZOSP RP w Cieszynie,

Tadeusz Krysta – przewodniczący Komisji Rewizyjnej OP ZOSP RP w Cieszynie

Jan Szczuka – sekretarz OP ZOSP RP w Cieszynie,

Ryszard Główczak – członek Komisji Rewizyjnej OP ZOSP RP w Cieszynie,

Tomasz Bujok – prezes OM ZOSP RP w Wiśle.

W Zjeździe uczestniczył m.in. druh Waldemar Pawlak, prezes Zarządu Głównego ZOSP RP. Wręczył on druhowi R. Glajcarowi i bryg. D. Legierskiemu najwyższe odznaczenie korporacyjne – Złoty Znak Związku OSP RP.

Delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi. Wybrano także nowe władze oddziału wojewódzkiego ZOSP RP. Prezesem na kolejną kadencję został wybrany gen. brygadier w st. spocz. Zbigniew Meres. Funkcję wiceprezesa nadal sprawować będzie druh Rafał Glajcar. Druh Marek Omozik wszedł do Prezydium Zarządu, a druh Krzysztof Czakon został członkiem Zarządu. Ziemia Cieszyńska ma także swoich przedstawicieli w pozostałych organach statutowych. Członkiem Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. śląskiego został druh Ryszard Główczak, a członkiem Sądu Honorowego – druh Tadeusz Krysta.

Zjazd wybrał również dziesięciu delegatów na Zjazd Krajowy ZOSP RP. Jednym z nich jest druh Rafał Glajcar, który jednocześnie został przedstawicielem województwa śląskiego do Zarządu Głównego ZOSP RP. Po wielu latach cieszyńskie pożarnictwo ma swojego przedstawiciela w najwyższych strukturach strażackich w Polsce. Jest to nawiązanie do chlubnej tradycji ery Klemensa Matusiaka.

 

 

Tekst: dh A.Haratyk / Fot. Organizatorzy

Tekst: dh A.Haratyk

Fot. Organizatorzy