Informacja Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie w sprawie wysokości dotacji dla OSP w 2016 roku

2017-03-18 11:50
W dniu 14.03.2017 r. do prezesów ochotniczych straży pożarnych powiatu cieszyńskiego skierowano pismo dot. przyznanej dotacji z tytułu wykonania zadań publicznych w roku 2016. 
 
Dotacja związana z zapewnieniem gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonej do KSRG wyniosła 254 300 zł. natomiast dotacja dotycząca przygotowania jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych wyniosła 96 700,19 zł. 
 
Dodatkowo Komenda Główna PSP zadeklarowała, iż w najbliższym czasie zostaną podjęte działania z ww. zakresu na rok 2017. Przeznaczone na te cele środki to odpowiednio 81 110 tyś. zł oraz 43 000 tyś. zł. 
 
Szczegółowe informacje na temat podziału środków zawarte są w niżej załączonym piśmie Komendy Powiatowej w Cieszynie.
 
 

informacja. pdf (448,3 kB)