Eliminacje Powiatowe OTWP

2014-03-29 15:43

                 W dniu 29 marca br od godz. 900 w budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kisielowie, przeprowadzone zostały Eliminacje Powiatowe  Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom". W eliminacjach uczstniczyli zwycięzcy wcześniej przeprowadzonych eliminacji gminnych w sumie 34 laureatów ,w tym w grupie: szkół podstawowych -12, gimnazjalnych -12 i ponadgimnazjalnych -10. Przewodniczącym jury był mł. bryg. Damian Legierski. Swoją obecnością zaszczycili nas goście w osobach :

  • Jerzy Nogowczyk - Starosta Powiatowy
  • mł.bryg. Jan Kieloch - Komendant Powiatowy PSP w Cieszynie
  • Krzysztof Glajcar - Wójt Gminy Goleszów
  • Tomasz Jaszowski - Zastępca Wójta Gminy Goleszów

Więcej w zakładce MDP- podgrupa "OTWP"