Eliminacje powiatowe OTWP "Młodzież Zapobiega Pożarom" - Dębowiec 2017

2017-03-26 13:25

W dniu 25 marca 2017 r. w siedzibie OSP Dębowiec miały miejsce zorganizowane przez Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie oraz Komendę Powiatową PSP w Cieszynie, powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Turniej zgodnie ze swoją ideą skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalistów oraz młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych. W eliminacjach powiatowych wzięli udział uczniowie, którzy w swoich kategoriach szkolnych wygrali eliminacje na szczeblu gminnym. Łącznie do zmagań na szczeblu powiatowym przystąpiło 33 uczniów reprezentujących gminy: Brenna, Chybie, Cieszyn, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Istebna, Strumień, Skoczów, Ustroń, Wisła i Zebrzydowice.

Spotkanie rozpoczęło się od przywitania przez Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP druha Rafała Glajcara oraz Komendanta Powiatowego PSP w Cieszynie bryg. Damiana Legierskiego uczestników turnieju, ich opiekunów i zaproszonych gości. Słowa powitania skierował także do wszystkich Wójt Gminy Dębowiec pan Tomasz Branny.

 

Po zakończeniu części powitalnej przewodniczący komisji sędziowskiej kpt. Marek Szalbot przedstawił uczestnikom turnieju plan przebiegu kolejnych etapów zmagań prowadzących do wyłonienia finalistów w poszczególnych kategoriach szkolnych. Za przygotowanie zarówno testów pisemnych, zagadnień praktycznych, pytań do części ustnej oraz oczywiście za przeprowadzenie oceny uzyskanych wyników, odpowiadało jury w składzie: kpt. Marek Szalbot – przewodniczący, dh Krzysztof Czakon – wiceprzewodniczący, dh Jan Szczuka – sekretarz, kpt. Aleksander Szarzec – członek, dh Marek Omozik – członek, kadet Bartosz Rybak.

 

W pierwszym etapie turnieju na uczestników czekał pisemny test wyboru składający się z 30 pytań. Ten etap zmagań miał za zadanie wyłonić po 3 finalistów w każdej grupie, którzy dzięki zdobyciu największej ilości punktów mogli przejść do etapu finałowego turnieju (w grupie szkół podstawowych finalistów było 4, ponieważ trzy osoby zajęły ex aequo drugie miejsce, uzyskując tę samą liczbę punktów). Kwalifikację do finału uzyskali następujący uczniowie:

  • Szkoła Podstawowa: Sara Heczko – Cieszyn (25 pkt.), Kinga Legierska – Istebna (22 pkt.), Marzena Greń – Brenna (22 pkt), Natalia Troszok – Wisła (22 pkt.);
  • Gimnazjum: Małgorzata Legierska – Istebna (24 pkt.), Łukasz Cieślar – Wisła (23 pkt), Paweł Porębski – Ustroń (22 pkt);
  • Szkoła ponadgimnazjalna: Sabina Polok Goleszów (26 pkt.), Agnieszka Legierska – Istebna (23 pkt.), Mateusz Lebioda – Skoczów (21 pkt.).

 

Warto także nadmienić, iż gospodarze tegorocznej edycji Turnieju, druhowie z gminy Dębowiec, po pierwszym etapie turniejowych zmagań zaprosili jego uczestników do odwiedzenia Galerii obrazów i rzeźb Pana Andrzej Klimowskiego w Łączce. Spotkanie z tak wyjątkowym artystą, a także możliwość poznania jego pięknej twórczości oraz imponującej kolekcji zabytkowych przedmiotów było z pewnością dla wielu z gości, bardzo interesującym doświadczeniem.

 

W finałowej części turnieju na jego uczestników czekały dwa dodatkowe etapy zmagań. Pierwszy, stanowił sprawdzian praktycznej znajomości sprzętu przeciwpożarowego. Natomiast drugi – i zarazem ostatni – miał formę egzaminu ustnego, w którym finaliści odpowiadali na wylosowane przez siebie pytania z pełnego zakresu zagadnień przeciwpożarowych. Po zakończeniu obu tych etapów, zebrana przez finalistów łączna liczba punktów, pozwoliła ustalić zwycięzców w poszczególnych kategoriach.

Finałowa klasyfikacja punktowa ukształtowała się następująco:  

  • Szkoła podstawowa: Sara Heczko (35 pkt.), Kinga Legierska (32 pkt.), Marzena Greń (27 pkt.)  
  • Gimnazjum: Małgorzata Legierska (39 pkt.), Paweł Porębski (33 pkt.), Łukasz Cieślar (30 pkt.)
  • Szkoła ponadgimnazjalna: Sabina Polok (37 pkt.), Mateusz Lebioda (31 pkt.), Agnieszka Legierska (25 pkt.).

 

Dzięki zwycięstwu w eliminacjach na szczeblu powiatowym Sara Heczko, Małgorzata Legierska i Sabina Polok zdobyły prawo reprezentowania powiatu cieszyńskiego w eliminacjach wojewódzkich OTWP, który odbędzie się 22 kwietnia 2017 r. w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach.

Po uroczystym ogłoszeniu wyników i wręczeniu finalistom dyplomów oraz nagród gratulacje zarówno zwyciężczyniom, jak i wszystkim uczestnikom eliminacji złożył Starosta Cieszyński Janusz Król. Z kolei Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie, Rafał Glajcar skierował słowa podziękowania do instytucji i osób, które wsparły finansowo, rzeczowo i organizacyjnie całe przedsięwzięcie. Wśród nich wymienił m.in.: Wójta Gminy Dębowiec Tomasza Brannego, Starostę Cieszyńskiego Janusza Króla, Komendanta Powiatowego PSP w Cieszynie bryg. Damiana Legierskiego, Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Dębowcu i Zarząd OSP Dębowiec, a także wszystkie pozostałe oddziały gminne (równorzędne) ZOSP RP z terenu powiatu.

 

Tekst & Zdjęcia.: dh A.Haratyk