Druki wniosków

2013-11-20 15:11

        Szanowne Druhny i Druhowie,

informujemy, że zostały zmienione wzory wniosków o dofinansowanie:

  • zakupów sprzętu i umundurowania oraz budowy (remontu) strażnic,
  • zakupu samochodu.

Mamy nadzieję, że jest to ostateczna wersja druków. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że opisana zmiana jest niezależna od Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie.  

Więcej w zakładce "Ogłoszenia"