Seminaria, konferencje ......

 Seminarium dla opiekunów młodzieżowych drużnyn pożarniczych powiatu cieszyńskiego.

"Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze - nasze wyzwanie i przyszłość"

W dniu 8 listopada br. w Miejskim Domu Kultury "Prażakówka" w Ustroniu odbyło się seminarium dla opiekunów młodzieżowych drużyn pożarniczych powiatu cieszyńskiego, którego temat przewodni brzmiał: "Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze - nasze wyzwanie i przyszłość".

        W seminarium, oprócz opiekunów i funkcyjnych z jednostek OSP, a także członków władz powiatowych ZOSP RP w Cieszynie, udział wzięli m.in.:

  • druhna Teresa TISZBIEREK, Wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP,
  • druh Jerzy SZKATUŁA, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. śląskiego,
  • druh Sławomir BIJAK, członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. śląskiego,
  • Jerzy NOGOWCZYK, Starosta Cieszyński, członek Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie,
  • druh Ireneusz SZARZEC, Burmistrz Miasta Ustroń, Prezez Zarządu Oddziału Miejskiego ZOSP RP w Ustroniu,
  • druhna Iwona SZAREK, Wójt Gminy Brenna, członek Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie,
  • druhna Alicja ŻYŁA, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Ustroń,

oraz gospodarz seminarium

  • druh dr Rafał GLAJCAR, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wowjewódzkiego ZOSP RP woj. śląskiego, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie.

        Referat pt. "Rola Opiekuna Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej" przedstawiła druhna Teresa Tiszbierek, z kolei druh dr Rafał Glajcar swoje wystąpienie zatytułował "Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze jako wyznacznik jakości ochotniczych straży pożarnych (na przykładzie powiatu cieszyńskiego)". Natomiast analizę obowiązujących "Regulaminów i innych dokumentów przydatnych w prowadzeniu Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej" przeprowadził mł.bryg. Damian Legierski, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie, a zarazem pomysłodawca seminarium.

        W panelu dyskusyjnym, którego moderatorem był mł.bryg. Damian Legierski, głos zabrało  kilkunastu uczestników seminarium, którzy nie tylko zadawali pytania dotyczące pracy z Młodzieżowymi Drużynami Pożarniczymi, ale także dzielili się swoimi doświadczeniami z zakresu ich organizacji, pracy i szkolenia. Obrady podsumował Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. śląskiego, druh Jerzy Szkatuła.

Zdjęcia w zakładce "Fotogaleria"

Poniżej linki do pobrania:

- Regulamin MDP (wzorcowy) : www.zosprp.pl/files/regulaminy/49-9-2008.pdf

- Programy Szkolenia MDP (wzorcowe) : www.zosprp.pl/php/regulaminy/160-28-2006.pdf

- Zestaw Specjalności Pożarniczych MDP : www.zosprp.pl/php/regulaminy/mdp01.pdf

- Legitymacja członka MDP (wersja edytowalna) : www.zosprp.pl/?q=content/wzorcowy-regulamin-organizacyjny-mlodziezowej-druzyny-pozarniczej