Zjazd Powiatowy

U C H W A Ł A

Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie

Nr 50/09/2015

z dnia 18 grudnia 2015 roku

 

w sprawie: zwołania Zwyczajnego Zjazdu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP

                    w Cieszynie

 

 

Na podstawie § 50 ust 2, § 51 ust. 2 i § 53 pkt. 6 Statutu Związku OSP RP Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie postanawia:

 

§ 1

 

Zwołać Zjazd Oddziału Powiatowego  Związku  OSP RP w Cieszynie w październiku 2016 roku.

 

§ 2

 

Upoważnia się Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego  Związku  OSP RP w Cieszynie do wyznaczenia daty i miejsca przeprowadzenia zjazdu.

 

§ 3

 

Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP powinny poprzedzić walne zebrania sprawozdawczo – wyborcze wszystkich OSP – członków Związku oraz Zjazdy Oddziałów Gminnych /równorzędnych/ ZOSP RP

 

§ 4

 

W zjeździe uczestniczyć będą delegaci na zjazd i przedstawiciele do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP – w liczbie  określonej w załączniku nr 1
do uchwały.

 

§ 5

 

W skład Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP wchodzą przedstawiciele wszystkich Zarządów Oddziałów Gminnych /równorzędnych/ ZOSP RP w liczbie określonej w załączniku nr 1 do uchwały.

 

§ 6

 

Odpowiedzialnymi za realizację tej uchwały czyni się prezesów Zarządów Oddziałów Gminnych /równorzędnych/ Związku OSP RP i prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP.

 

§ 7

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                             

 

Zał. nr 1 do Uchwały nr 50/09/2015

 

 

Zestawienie

liczby delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP

i przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP

 w CIESZYNIE

 

 

Wzór zestawienia

 

Lp.

Gmina

Liczba OSP

Delegaci na zjazd

Przedstawiciele do ZOP ZOSP RP

1.

Brenna

3

2

1

2.

Chybie

4

3

1

3.

Cieszyn

6

3

2

4.

Dębowiec

6

3

2

5.

Goleszów

9

4

3

6.

Hażlach

6

3

2

7.

Istebna

6

3

2

8.

Skoczów

12

5

3

9.

Strumień

6

3

2

10.

Ustroń

4

3

1

11.

Wisła

4

3

1

12.

Zebrzydowice

4

3

1

RAZEM

70

38

21*

* możliwość zwiększenia dodatkowo do 20 %  -  od 21

do  4

Razem (Zarząd Oddziału Powiatowego) ZOSP RP

25