Zjazd Gminny/równorzędnych

 

Harmonogram

Zjazdów Miejskich/Miejsko-Gminnych/Gminnych ZOSP RP

powiatu cieszyńskiego w 2016r.

 

 

L.p.

 

Oddział Gminny/równorzędny

 

 

Data zjazdu

 

Godzina

 

Miejsce zjazdu

 

Jednostka OSP

Ilość delegatów na zjazd

Ilość przedstaw. do zarządu

1

Brenna

 

15.05.2016

11oo

OSP Brenna Centrum

Brenna Centrum

5

3

Brenna Leśnica

3

2

Górki Wielkie

7

4

R A Z E M :

15

9

2

Chybie

11.06.2016

10oo

OSP Zaborze

Chybie

9

5

Mnich

14

7

Zaborze

5

3

Zarzecze Frel.

6

3

R A Z E M :

34

18

3

Cieszyn

04.06.2016

16oo

OSP Bobrek

Bobrek

3

2

Boguszowice

3

2

Krasna

3

2

Marklowice

3

2

Mnisztwo

3

2

Pastwiska

3

2

R A Z E M :

18

12

4

Dębowiec

23.04.2016

15oo

OSP Dębowiec

Dębowiec

6

3

 

 

 

 

 

Gumna

3

2

 

 

 

 

 

Iskrzyczyn

3

2

 

 

 

 

 

Kostkowice

2

1

 

 

 

 

 

Ogrodzona

3

2

 

 

 

 

 

Simoradz

3

2

R A Z E M :

20

12

5

Goleszów

21.05.2016

9oo

Leszna Górna

Bażanowice

2

2

 

 

 

 

 

Cisownica

3

2

 

 

 

 

 

Dzięgielów

2

2

 

 

 

 

 

Godziszów

3

2

 

 

 

 

 

Goleszów

3

3

 

 

 

 

 

Kisielów

2

2

 

 

 

 

 

Kozakowice

4

2

 

 

 

 

 

Leszna Górna

2

2

 

 

 

 

 

Puńców

5

3

R A Z E M :

26

18

6

Hażlach

05.06.2016

10oo

OSP Zamarski

Brzezówka

3

2

 

 

 

 

 

Hażlach

4

3

 

 

 

 

 

Kończyce W.

4

3

 

 

 

 

 

Pogwizdów

4

3

 

 

 

 

 

Rudnik

3

2

 

 

 

 

 

Zamarski

4

3

R A Z E M :

22

16

7

Istebna

08.05.2016

13oo

OSP Koniaków C.

Istebna C.

8

4

 

 

 

 

 

Istebna Z.

6

3

 

 

 

 

 

Jaworzynka C.

5

3

 

 

 

 

 

Jaworzynka Z.

3

2

 

 

 

 

 

Koniaków C.

10

5

 

 

 

 

 

Koniaków K.

6

3

R A Z E M :

38

20

8

Skoczów

23.04.2016

9oo

OSP Ochaby

Bładnice

2

1

 

 

 

 

 

Kiczyce

3

2

 

 

 

 

 

Kowale

3

2

 

 

 

 

 

Międzyświeć

2

1

 

 

 

 

 

Ochaby

3

2

 

 

 

 

 

Pierściec

5

3

 

 

 

 

 

Pogórze

2

1

 

 

 

 

 

Skoczów

3

2

 

 

 

 

 

Wilamowice

1

1

 

 

 

 

 

Wiślica

2

1

 

 

 

 

 

Skotan

2

1

 

 

 

 

 

Teksid

3

1

R A Z E M :

31

18

9

Strumień

18.06.2016

10oo

OSP Bąków

Bąków

6

3

 

 

 

 

 

Drogomyśl

6

3

 

 

 

 

 

Pruchna

6

2

 

 

 

 

 

Strumień

6

3

 

 

 

 

 

Zbytków

6

3

 

 

 

 

 

Zabłocie

6

2

R A Z E M :

36

16

10

Ustroń

11.06.2016

17oo

OSP Ustroń Polana

Ustroń C.

3

2

 

 

 

 

 

Ustroń L.

3

3

 

 

 

 

 

Ustroń N.

3

2

 

 

 

 

 

Ustroń P.

3

3

R A Z E M :

12

10

11

Wisła

14.05.2016

16oo

OSP Wisła Czarne

Wisła C.

10

5

 

 

 

 

 

Wisła Cz.

6

3

 

 

 

 

 

Wisła J.

10

5

 

 

 

 

 

Wisła M.

6

3

R A Z E M :

32

16

12

Zebrzydowice

25.06.2016

 

OSP Kaczyce

Kaczyce

3

4

 

 

 

 

 

Kończyce M.

4

3

 

 

 

 

 

Marklowice G.

4

3

 

 

 

 

 

Zebrzydowice

6

6

R A Z E M :

17

16

R A Z E M   P O W I A T :

301

180

                 
 

 

 

Plan Przygotowań

do Zjazdów Oddziałów Gminnych /Miejsko-Gminnych /Miejskich Związku OSP RP pow. cieszyńskiego

 

Zadanie

Termin realizacji

Odpowiedzialni

za wykonanie

 

Ustalenie liczby delegatów na zjazd oraz przedstawicieli OSP do zarządu oddziału gminnego (równorzędnego) ZOSP RP

 

 

Przed rozpoczęciem walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych OSP

 

Prezes i sekretarz           zarządu oddziału

 

Przesłanie do zarządu oddziału powiatowego uchwały w sprawie zwołania zjazdu oraz liczby delegatów na zjazd i do zarządu gminnego (równorzędnego)

 

Do 18 grudnia 2015r.

  .

 

Prezes i sekretarz           zarządu oddziału

 

Zebranie protokołów z walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych OSP

 

 

W ciągu 7 dni po odbyciu walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych OSP

 

Sekretarz zarządu          oddziału, sekretarz komisji rewizyjnej  oddziału

 

 

Wprowadzenie aktualnych danych z raportów OSP do programu „System OSP” (https://www.osp.org.pl/)

 

 

W ciągu 7 dni po odbyciu walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych OSP

 

Prezes i sekretarz          zarządu oddziału

komendant gminny Związku OSP RP

 

Wprowadzenie danych z „Informacji zbiorczej z przebiegu walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych” do programu „System OSP” (https://www.osp.org.pl).

 

W ciągu 7 dni po odbyciu walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych OSP

Prezes i sekretarz zarządu oddziału.

komendant gminny Związku OSP RP

 

Opracowanie materiałów na zjazd              oddziału gminnego /równorzędnego/

 

Po odbyciu walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych OSP

 

Prezes, sekretarz                  i skarbnik zarządu            oddziału, komendant gminny ZOSP RP oraz

przewodniczący

komisji rewizyjnej oddziału.

 


 

Zadanie

Termin realizacji

Odpowiedzialni

za wykonanie

 

Posiedzenie plenarne zarządu i komisji rewizyjnej oddziału gminnego /równorzędnego/:

 • Ocena przebiegu walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych  OSP.
 • Zatwierdzenie materiałów na zjazd oddziału gminnego /równorzędnego/.
 • Sprawozdanie zarządu oddziału gminnego /równorzędnego/.
 • Sprawozdanie komendanta gminnego Związku OSP RP
 • Projekt programu działania oddziału gminnego ZOSP RP
 • Sprawozdanie komisji rewizyjnej oddziału gminnego /równorzędnego/.

 

 

21 dni przed odbyciem zjazdu

 

Prezes zarządu oddziału, komendant gminny ZOSP RP oraz przewodniczący komisji rewizyjnej oddziału

 

Zawiadomienie delegatów na zjazd, członków ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału gminnego /równorzędnego/ oraz przedstawicieli do zarządu oddziału gminnego /równorzędnego/ o terminie, miejscu i porządku obrad zjazdu, a także dostarczenie mandatów delegatom. Zaproszenie gości zjazdu

 

 

Co najmniej na 30 dni przed odbyciem zjazdu

 

Prezes i sekretarz zarządu oddziału

 

Odbycie zjazdu

 

Zgodnie z terminem

 

Prezydium zarządu oddziału.

 

Wybór delegatów na zjazd oddziału powiatowego

Podczas zjazdu oddziału gminnego

Przewodniczący obrad Zjazdu.

 

Wybór przedstawicieli zarządu oddziału gminnego /równorzędnego/ do zarządu oddziału powiatowego

 

Podczas pierwszego posiedzenia nowo wybranego zarządu oddziału gminnego /równorzędnego/.

 

Prezes i sekretarz zarządu oddziału.


 

Zadanie

Termin realizacji

Odpowiedzialni

za wykonanie

 

Po odbyciu zjazdu - zebranie

następujących materiałów:

 1. Informacja zbiorcza z przebiegu walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych OSP.
 2. Protokół z odbycia zjazdu.
 3. Informacja o przebiegu zjazdu.
 4. Protokoły:
 • komisji mandatowej,
 • komisji wyborczej,
 • komisji uchwał i wniosków wraz          z  programem działania oddziału,
 • komisji skrutacyjnej
 •  (z pierwszego posiedzenia zarządu oddziału,
 • z pierwszego posiedzenia komisji rewizyjnej oddziału.

5. Ankiety ewidencyjne delegatów na zjazd oddziału powiatowego.

6. Ankiety ewidencyjne przedstawicieli do zarządu oddziału powiatowego.

Kopie powyższych dokumentów należy przesłać do zarządu oddziału powiatowego.

Informację o przebiegu zjazdu należy również wprowadzić do programu „System OSP” https://www.osp.org.pl).

 

 

Najpóźniej14 dni po odbyciu zjazdu

 

Prezes i sekretarz zarządu oddziału