WNIOSEK O DOFINANSOWANIE DO REMONTU, MODERNIZACJI LUB BUDOWY STRAŻNIC -  2013

 

LP

NAZWA OSP

GMINA

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

RAZEM

ZG ZOSP RP

WŁASNE OSP

SAMORZĄD

INNE

1

Goleszów

Goleszów

5.000,00

     

5.000,00

2

Puńców

Goleszów

5.000,00

     

5.000,00

3

Chybie

Chybie

3.000,00

2.000,00

00,00

00,00

5.000,00

4

Mnich

Chybie

5.000,00

     

5.000,00

5

Simoradz

Dębowiec

5.000,00

     

5.000,00