W dniu 24 stycznia br. zmarł

Druh śp.

Józef Kopeć

były Dyrektor Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Bielsku-Białej

Cześć Jego pamięci!