Wyniki powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych jednostek OSP grup AiC przeprowadzonych w Skoczowie w dniu 18 listopada 2017r. do wglądu w zakładce

"Zawody OSP",  grupa "AiC"